Παθολογικό Ιατρείο

Βρασίδα 3, Αθήνα Χίλτον

211 013 66 86
6945 140 231
Δευ : 17.00 - 20.00
Τρι : 11.00-14.00 , 17.00-20.00
Τετ : 11.00 - 14.00
Πεμ : 11.00-14.00 , 17.00-20.00
Παρ : 17.00 - 20.00
* Κατόπιν ραντεβού

Επείγουσα ενημέρωση για όσους λαμβάνουν Κλοπιδογρέλη: Clopidogrel Bisulfate-Plavix, Clovelen, Duoplavin, Iscover!

Η Κλοπιδογρέλη αποτελεί ένα ευρέως συνταγογραφούμενο φάρμακο που μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης νέων καρδιαγγειακών ή αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή διαγνωσμένη απόφραξη των αρτηριών των κάτω άκρων. Η αποτελεσματικότητα της Κλοπιδογρέλης εξαρτάται από την ενεργοποίησή της σε δραστική ουσία από το ηπατικό ένζυμο CYP2C19. Γενετική ποικιλότητα του γονιδίου για το ηπατικό ένζυμο αυτό από άνθρωπο σε άνθρωπο ή η αναστολή του από άλλα συγχορηγούμενα φάρμακα μπορεί να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της Κλοπιδογρέλης.

Η Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (U.S. Food and Drug Administration) ανακοίνωσε μία νέα πληροφορία που αφορά στην ασφάλεια του φαρμάκου Κλοπιδογρέλη. 


Η χημική ουσία Κλοπιδογρέλη κυκλοφορεί στην Ελλάδα με διάφορα εμπορικά ονόματα:
Plavix, Clovelen, Duoplavin, Iscover κά. Είναι ένα αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο που εμποδίζει την πήξη του αίματος και κατά συνέπεια εμποδίζει το σχηματισμό θρόμβων: 

  •  στο αρτηριακό σύστημα των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς (και επομένως προλαμβάνει τα εμφράγματα), 
  • στο σύστημα των περιφερικών αρτηριών (και επομένως προλαμβάνει την απόφραξη και τον ακρωτηριασμό των άκρων) και 
  • στις αρτηρίες του εγκεφάλου (και επομένως προλαμβάνει τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) 
Νέα πληροφορία για την ασφάλεια του φαρμάκου αποτελεί η αλληλεπίδραση της Κλοπιδογρέλης με την χημική ουσία Ομεπραζόλη και την παρόμοια χημική ουσία Εσομεπραζόλη, οι οποίες είναι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων στο στομάχι, ελαττώνουν την παραγωγή γαστρικού οξέος σε αυτό και είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα για τη θεραπεία της γαστρίτιδας, του έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. 

Η Ομεπραζόλη κυκλοφορεί στην Ελλάδα με τα εμπορικά ονόματα: Losec, Penrazol, Lordin Loproc, Ezipol, Veralox, Belifax, Elkostop, Elkotheran κά και η Εσομεπραζόλη με την εμπορική ονομασία Nexium

Η Ομεπραζόλη (και η Εσομεπραζόλη) αναστέλλει το ένζυμο στο συκώτι: CYP2C19 το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή της Κλοπιδογρέλης στην ενεργή μορφή της. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια όταν οι 2 παραπάνω χημικές ουσίες (Κλοπιδογρέλλη και Ομεπραζόλη ή Εσομεπραζόλη) λαμβάνονται μαζί να ελαττώνεται η αποτελεσματικότητα της Κλοπιδογρέλης. 

Δηλαδή οι ασθενείς που είναι αυξημένου κινδύνου για εμφράγματα ή εγκεφαλικά επεισόδια και λαμβάνουν Κλοπιδογρέλη για να εμποδίζουν το σχηματισμό θρόμβων στις αρτηρίες τους δεν θα παίρνουν το μέγιστο αποτέλεσμα του φαρμάκου αυτού αν λαμβάνουν ταυτόχρονα και Ομεπραζόλη ή Εσομεπραζόλη. 

 Σε νεότερες μελέτες, που έγιναν για την εξέταση της ασφάλειας της συγχορήγησης των δύο παραπάνω φαρμάκων, συνέκριναν το ποσό του ενεργού μεταβολίτη της Κλοπιδογρέλης (ενεργή ουσία) στο αίμα ανθρώπων που λάμβαναν Κλοπιδογρέλη μόνο και ανθρώπων που λάμβαναν μαζί και Ομεπραζόλη. 

Τα επίπεδα της ενεργού μορφής της Κλοπιδογρέλης (δηλαδή της μορφής που είναι δραστική στα αγγεία) βρέθηκε μειωμένο κατά 45% και η δράση της Κλοπιδογρέλης στα αιμοπετάλια (στα κύτταρα του αίματος δηλαδή που συμβάλλουν στην πήξη του αίματος) βρέθηκε επίσης μειωμένη κατά 47% στα άτομα που έπαιρναν μαζί και Ομεπραζόλη για το στομάχι. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο είτε τα 2 φάρμακα λαμβάνονταν ταυτόχρονα είτε με 12 ώρες διαφορά. 

Το συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι πρέπει να αποφεύγεται να λαμβάνονται μαζί η Κλοπιδογρέλη και η Ομεπραζόλη ή Εσομεπραζόλη. Αν ο ασθενής χρειάζεται να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για το στομάχι θα πρέπει να συμβουλεύεται τον παθολόγο του προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη εναλλακτική αγωγή. 

     Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ειδικά γενετικά τεστ για να αναγνωρισθεί ο γονότυπος του ηπατικού ενζύμου CYP2C19 του ασθενούς και να αποφασισθεί περαιτέρω η θεραπευτική στρατηγική; Έτσι, σε έναν ασθενή που το παραπάνω ένζυμο βρεθεί ότι έχει μειωμένη μεταβολική ικανότητα σκεφτόμαστε αλλαγή της θεραπευτικής αγωγής με Κλοπιδογρέλη;

 Η Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (U.S. Food and Drug Administration) επίσης συνιστά την αποφυγή συγχορήγησης και άλλων φαρμάκων που επίσης αναστέλλουν το ένζυμο στο συκώτι CYP2C19 και οι ασθενείς που λαμβάνουν Κλοπιδογρέλη θα πρέπει επίσης να τα αποφεύγουν: 

  • Σιμετιδίνη (Tagamet) 
  • Φλουξετίνη (Ladose, Prozac) 
  • Τικλοπιδίνη (Ticlid) 
  • Φλουβοξαμίνη (Dumyrox) 
  • Φλουκοναζόλη (Flucoran, Fungustatin, Fluconazole σε χάπια από το στόμα) 
  • Kετοκοναζόλη ( Fungoral, Nizoral σε χάπια από το στόμα) 
  • Ετραβινίρη (Intelence).