Παθολογικό Ιατρείο

Βρασίδα 3, Αθήνα Χίλτον

211 013 66 86
6945 140 231
Δευ : 17.00 - 20.00
Τρι : 11.00-14.00 , 17.00-20.00
Τετ : 11.00 - 14.00
Πεμ : 11.00-14.00 , 17.00-20.00
Παρ : 17.00 - 20.00
* Κατόπιν ραντεβού

Εμβόλιο κατά του ιού της λοιμώδους μονοπυρήνωσης

Τα εμβόλια αποτελούν από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης που είναι διαθέσιμα στα χέρια των γιατρών. Ωστόσο, η επιτυχία των εμβολίων εξαρτάται από τα υψηλά ποσοστά αποδοχής τους και κάλυψης. Υπάρχουν στοιχεία ότι τελευταία υπάρχει αύξηση άρνησης των εμβολίων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αλλά και γεωγραφικές εξάρσεις άρνησης εμβολιασμού που τελικά οδηγούν σε επιδημίες. Οι γιατροί μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στην απόφαση των γονέων για εμβολιασμό. Οι πάροχοι υγείας αποτελούν την πιο σημαντική πηγή ενημέρωσης των γονέων για τους εμβολιασμούς συμπεριλαμβανομένων και των γονέων των μη εμβολιασμένων παιδιών. Η επαρκής ανοσία που αποκτάται μέσω υψηλού ποσοστού εμβολιασμών έχει επιτύχει να μειώσει σημαντικά ή να εξαφανίσει πλήρως την μετάδοση ενός μεγάλου αριθμού ασθενειών και επομένως έχει ωφελήσει σημαντικά την κοινωνία μας επιπρόσθετα από το κάθε εμβολιασμένο άτομο.


  • Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες για να αναπτυχθεί εμβόλιο κατά του ιού Epstein–Barr virus (EBV) που προκαλεί τη λοίμωξη λοιμώδη μονοπυρήνωση.

  • Έχει αναπτυχθεί ένα εμβόλιο με την κεκαθαρμένη γλυκοπρωτείνη 350, συστατικό του ιού EBV ( EBV purified glycoprotein 350). Το εμβόλιο το χορηγούμε στον ασθενή ο οποίος δεν νοσεί αλλά το σύστημα ανοσίας του αντιδρά με παραγωγή αντισωμάτων έναντι του ιού αυτού ώστε να προστατεύεται όταν έρθει σε επαφή με τον ιό στο μέλλον.

  • Σε μία πρώιμη παλαιότερη μελέτη στην οποία εννέα παιδιά οροαρνητικά για EBV λοίμωξη (δηλ. αρνητικά για αντισώματα έναντι του ιού EBV και άρα παιδιά που δεν είχαν έρθει σε επαφή με τον ιό ούτε νόσησαν) εμβολιάσθηκαν με το παραπάνω εμβόλιο, όλα τα παιδιά κατάφεραν να αναπτύξουν αντισώματα έναντι του ιού και έξι από αυτά εξακολουθούσαν να μην έχουν μολυνθεί από τον ιό EBV μετά από 16 μήνες,ενώ τα παιδιά της μελέτης που δεν εμβολιάσθηκαν όλα νόσησαν στην πορεία από τον ιό.

  • Σε μία πρόσφατη μελέτη για το ίδιο εμβόλιο σε υγιείς νεαρούς ενήλικες, διαπιστώθηκε ότι όσοι εμβολιάσθηκαν, σε σχέση με όσους δεν εμβολιάσθηκαν, δεν προστατεύτηκαν από το να μην μολυνθούν από τον ιό αλλά ήταν πιο πιθανό να μην παρουσιάσουν συμπτώματα λοιμώδους μονοπυρήνωσης.